Poolkrok

"Pracovníci firmy STADAKOR odvádějí přidělenou práci odborně a precizně, dodržují předepsané technologické postupy a ihned reagují na případné změny ze strany zákazníka. S úpravou vstupu družstevního domu a montáži velkých poštovních schránek jsou nájemníci spokojeni. Tímto bych rád poděkoval za profesionální přístup i panu Kozlovi a Hartmanovi. správce domu Orlová"

23. května

Stadakor
5
2020-03-10T15:54:09+01:00

23. května

"Pracovníci firmy STADAKOR odvádějí přidělenou práci odborně a precizně, dodržují předepsané technologické postupy a ihned reagují na případné změny ze strany zákazníka. S úpravou vstupu družstevního domu a montáži velkých poštovních schránek jsou nájemníci spokojeni. Tímto bych rád poděkoval za profesionální přístup i panu Kozlovi a Hartmanovi. správce domu Orlová"