Pergerovi (Vlastikperger)

Chceme touto cestou velice poděkovat pracovníkům firmy STADAKOR za provedení klempířských prací na našem rodinném domě. Vzhledem k tomu, že nám již v minulosti firma STADAKOR prováděla stavební rekonstrukci a to vše na výbornou ve velmi dobré kvalitě, oslovili jsme majitele firmy pana Kozla znovu. Musíme opět kladně ohodnotit jeho profesionální a vstřícné jednání. Rovněž chceme poděkovat p. Žurkovi a jeho pomocníkovi za skvěle zorganizovanou a perfektně provedenou práci, která byla zkomplikovaná nepříznivým počasím. Byli ochotni přijet i za poměrně nepříznivých podmínek klempířské práce operativně na domě dodělat, aby nám nedošlo k nějakým škodám na majetku. U všech musíme ještě ocenit nejen výborné pracovní výkony, ale i příjemné, lidské a ohleduplné chování a komunikaci s námi. Firmu STADAKOR určitě doporučujeme i dalším zájemcům, takových aktivních pracovníků by mělo být více. I my se v případě dalších našich pracovních požadavků znovu na firmu rádi obrátíme. Pergerovi

3. září 2023

Stadakor
5
2023-09-04T09:54:14+02:00

3. září 2023

Chceme touto cestou velice poděkovat pracovníkům firmy STADAKOR za provedení klempířských prací na našem rodinném domě. Vzhledem k tomu, že nám již v minulosti firma STADAKOR prováděla stavební rekonstrukci a to vše na výbornou ve velmi dobré kvalitě, oslovili jsme majitele firmy pana Kozla znovu. Musíme opět kladně ohodnotit jeho profesionální a vstřícné jednání. Rovněž chceme poděkovat p. Žurkovi a jeho pomocníkovi za skvěle zorganizovanou a perfektně provedenou práci, která byla zkomplikovaná nepříznivým počasím. Byli ochotni přijet i za poměrně nepříznivých podmínek klempířské práce operativně na domě dodělat, aby nám nedošlo k nějakým škodám na majetku. U všech musíme ještě ocenit nejen výborné pracovní výkony, ale i příjemné, lidské a ohleduplné chování a komunikaci s námi. Firmu STADAKOR určitě doporučujeme i dalším zájemcům, takových aktivních pracovníků by mělo být více. I my se v případě dalších našich pracovních požadavků znovu na firmu rádi obrátíme. Pergerovi