Jakub Bosák

“Firma Stadakor provedla stavbu garáže, na mou žádost, dle projekt. dokumentace. S kvalitou a provedením jsem maximálně spokojen a termín dokončení staveb. prací byl splněn o několik dní s předstihem. Děkujem tímto všem pracovníkům, kteří se na pracích podíleli. Děkujeme také p. Kozlovi za superní koordinaci postupu prací včetně dodržení finančních podmínek dohodnutých před stavbou. L + A. Bařinovi”  

08.03.2020

Stadakor
5
2020-03-10T15:11:31+01:00

08.03.2020

“Firma Stadakor provedla stavbu garáže, na mou žádost, dle projekt. dokumentace. S kvalitou a provedením jsem maximálně spokojen a termín dokončení staveb. prací byl splněn o několik dní s předstihem. Děkujem tímto všem pracovníkům, kteří se na pracích podíleli. Děkujeme také p. Kozlovi za superní koordinaci postupu prací včetně dodržení finančních podmínek dohodnutých před stavbou. L + A. Bařinovi”